Ayurvedische supplementen en zware metalen

Ayurvedische supplementen en zware metalen

Onder zware metalen verstaat men metalen zoals cadmium, kwik, lood en tin. Deze metalen komen vooral door industriële processen in het milieu terecht via de lucht, de bodem en het water. In Nederland krijgen we deze metalen ook in geringe mate tot ons. Een teveel aan zware metalen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, ze kunnen schade toebrengen aan de nieren, de hersenen en het zenuwstelsel. Ook verlagen ze het ijzergehalte in het bloed.

In Nederland en Europa geld een strenge wetgeving over de hoeveelheid van deze metalen die in onze voeding mag voorkomen. Voor het importeren van voedingssuplementen gelden verhoudingsgewijs nog strengere normen, zeker ook omdat in het verleden buitenlandse bedrijven het niet zo nauw namen met de concentratie van schadelijke stoffen in supplementen, dat gold ook voor sommige producenten van Ayurvedische supplementen. Vandaag de dag zijn er duidelijke richtlijnen waaraan moet worden voldaan. Dit is vastgelegd in een Europese verordening en in het warenwetbesluit verontreiniging van levensmiddelen. De nVWA ziet toe op naleving van de normen. De Producten die bij AGN verkrijgbaar zijn voldoen aan deze normen.