Ayurveda Opleidingen – EISRA

European Institute for Scientific Research on Ayurveda

Hartelijk welkom op deze informatiepagina over het oudste Ayurvedische opleidingsinstituut in Nederland (EISRA). Via deze pagina informeren wij je op compacte wijze over de opleidingsmogelijkheden en achtergronden van EISRA. De ruim 25 jaar ervaring van EISRA heeft er recentelijk in geresulteerd dat we een pakket hebben van meerdere opleidingsmogelijkheden. Deze opleidingen zijn zo opgebouwd dat zowel personen uit de gezondheidszorg (specialisten, huisartsen, artsen, verpleegkundigen, therapeuten, enzovoorts) als diegene die uit eigen interesse zich willen verdiepen in de Ayurvedische kennis over het leven en geneeskunde volledig geïnformeerd worden. Wij hopen dat u geïnspireerd raakt tot een Ayurveda opleiding, Ayurvedische studie of cursus.

Met Ayurvedische groet,

Dhr. Anil K. Mehta (GAMS/BAMS), Directeur EISRA – Benelux, Hoofddocent opleidingen te Den Haag.
 

Geschiedenis EISRA

In India wordt al meer dan 5000 jaar lang Ayurveda als gezondheidszorg praktisch beoefend. Slechts een kleine pauze was ingelast door de Britse kolonisatie periode. In die periode leerde India de Westerse geneeswijze kennen. Nu wordt Ayurveda weer volop beoefend in India en zijn er circa 120 universiteiten en colleges die Ayurveda doceren. Kundige, tegenwoordig, universitair opgeleide Ayurvedische artsen worden vanuit de historie nog steeds Vaidyas genoemd. Al zo’n 25 á 30 jaar vertrekken Vaidyas vanuit India naar alle landen van de wereld. Ook in Nederland zijn er nu enkele. Door deze westerse kennismaking met Ayurveda is er momenteel een groeiende behoefte ontstaan aan aandacht voor zowel de fysieke-, mentale-, emotionele- als ook de spirituele mens. Vanuit deze behoefte is in Nederland in 1988 EISRA opgericht en in 1989 begonnen de eerste Ayurvedische lessen in Den Haag.

In 2001 kregen we toestemming van de Indiase overheid om samen te werken met een van de meest vooraanstaande Ayurvedische universiteiten van India de Gujarat Ayurved University te Jamnagar. Uit deze samenwerking kwam een convenant tot stand waarin duidelijk de criteria staan waaraan EISRA moet voldoen om Ayurvedische opleidingen te mogen geven. Dit convenant heeft als doel verbetering en verhoging van het niveau van Ayurvedische studies en opleidingen. Hierna kwam opnieuw een samenwerkingsverband tot stand maar nu met het Dayanand Ayurvedic College te Janandar, Pujab, India. Als laatste het Prakash Deep Institute of Ayurvedic Science om een stuk praktijkervaring op te doen. Zo kan er na de studie een eigen praktijk opzet worden. Met al deze samenwerkingsverbanden is er een krachtig en internationaal draagvlak gecreëerd voor alle EISRA activiteiten in Nederland.
 

Ayurveda Opleidingen & Doelstelling EISRA

Het in Europa verbreiden van een brede kennis over Ayurveda ter bevordering van de individuele en gemeenschappelijke gezondheid en kwaliteit van het leven. EISRA hoopt dit te bevorderen door:

  • Goed gekwalificeerd onderwijs en opleidingen aan te bieden.
  • Te streven naar officiële erkenning van Ayurveda op alle niveaus.
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Ayurveda en de Ayurvedische therapieën en middelen op de gezondheid.
  • Het steunen en promoten van uitwisseling van kennis en onderzoek gedaan door studenten, therapeuten en geïnteresseerden.
  • Het laten ontstaan van een beroepsgroep van Ayurvedische therapeuten en Ayurvedische geneeskundigen.

 

Ayurveda Docenten

EISRA heeft met haar Ayurveda Opleidingen als doelstelling om de overdracht van Ayurvedische kennis zo authentiek mogelijk te laten plaats. Daarbij vinden wij kundigheid, kennis, kwaliteit en eigen ervaring van de docenten erg belangrijk. Om deze redenen vinden wij het dan ook noodzakelijk dat onze docenten hun universitaire opleiding gevolgd hebben in India en een praktijk voeren. Wij realiseren ons dat dit een extra last is voor onze leerlingen vanwege het engels als voertaal tijdens de Ayurvedische lessen. Het is echter ook onze ervaring dat leerlingen onderling elkaar daar waar nodig voldoende steunen om alle stof goed eigen te kunnen maken. Natuurlijk zijn onze docenten ook via E-mail en telefoon buiten de lessen om bereikbaar.

Wilt u meer weten over onze opleidingen kijk dan op de website van EISRA